Chính sách dữ liệu

Người dùng có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Trong Chính sách dữ liệu này, người dùng sẽ tìm thấy thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin tổng hợp. Để có thể lướt trình duyệt và sử dụng trang web, cũng như nền tảng trực tuyến mà người dùng được kết nối bằng các phương tiện của trang web này, người dùng phải đồng ý rõ ràng với các điều lệ được nêu ở đây.

Dữ liệu là các tệp nhỏ, được gắn thẻ và lưu trữ trên trình duyệt của người dùng khi có sự đồng ý của họ và được thiết kế để chứa một lượng dữ liệu dành riêng cho một khách hàng và trang web cụ thể. Dữ liệu được thu thập có thể được truy cập bởi máy chủ trang web hoặc máy tính của người dùng.

Dữ liệu ghi nhận cho phép chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn tùy chỉnh của bạn (ví dụ: ngôn ngữ) và cho phép bạn hoàn thành các tác vụ mà không cần phải nhập lại thông tin của mình khi truy cập lại trình duyệt, do đó làm cho việc lướt trình duyệt trên trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Mục đích của việc sử dụng bộ nhớ dữ liệu là để phân biệt người dùng này với những người dùng khác của trang web của chúng tôi cũng như để phân tích xu hướng và quản trị trang web để chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất và cũng để cải thiện một số chức năng trên trang web của chúng tôi.

Với việc không sử dụng việc ghi nhận dữ liệu, trang web của chúng tôi sẽ coi bạn như một khách truy cập hoàn toàn mới mỗi khi bạn truy cập. Ngoại trừ các dữ liệu thiết yếu, tất cả các thông tin sẽ hết hạn sau 30 ngày. Bạn có thể chặn ghi nhận dữ liệu bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình, cho phép bạn từ chối cài đặt tất cả hoặc một số dữ liệu nhất định, tuy nhiên việc chặn như vậy có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập của bạn vào một số tính năng của trang web của chúng tôi.