Liên hệ với chúng tôi.

Nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.

T: +84 28 6287 5911
E: [email protected]

  Thông tin mà bạn đã cung cấp sẽ chỉ được sử dụng riêng cho việc trao đổi và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

  Văn phòng của chúng tôi
  Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

  +84 28 6287 5911

  Trụ sở chính

  Pafos, Síp

  VĂN PHÒNG TRÊN TOÀN CẦU:

  Với đội ngũ đa văn hóa chuyên nghiệp trải khắp bảy quốc gia, chúng tôi có đầy đủ chuyên môn và khả năng tiếp cận để cung cấp các dịch vụ tuyệt vời cho những khách hàng quốc tế. Địa điểm văn phòng của chúng tôi bao gồm:

  Phòng đại diện Limassol
  Văn phòng đại diện Athens
  Văn phòng đại diện Moscow
  Văn phòng đại diện Switzerland
  Văn phòng đại diện Bắc Kinh
  Văn phòng đại diện Thâm Quyến