+44%

tăng số lượng bất động sản bán cho người nước ngoài trong nửa đầu năm 2017 so với nửa đầu năm 2016

Thị trường bất động sản ở Síp

Síp luôn là một nam châm thu hút nhà đầu tư mua nhà nước ngoài do có nhiều lợi ích về kinh doanh và lối sống. Trong vài năm qua, thị trường bất động sản đã có sự tăng trưởng đáng kể.

Điều này được thúc đẩy bởi một số yếu tố bao gồm đầu tiên là không yêu cầu cư trú, nhiều ưu đãi về thuế, việc tái định cư của cán bộ cấp cao để đảm bảo tài sản, các chương trình nhập cư hấp dẫn và tất nhiên các nhà đầu tư sớm nhận ra tiềm năng tăng trưởng đáng kể của quốc gia này. Giao dịch bất động sản đã tăng đều đặn và đáng kể trong bốn năm qua, như được thể hiện trong các số liệu dưới đây.

Giao dịch bất động sản
Bất động sản có giá trị 1,5 triệu Euro
92%
giao dịch ở Pafos / Limassol
59%
giao dịch trong nửa đầu năm 2017 so với nửa đầu năm 2016
Lợi ích đầu tư
Không
Thuế Thừa kế
Không
Thuế Bất động sản
Không
Phí chuyển nhượng (nếu chưa bao gồm thuế GTGT)
5%
Ưu đãi thuế GTGT (cho Bất động sản đầu tiên)