Lưu ý về Quyền riêng tư

Tập đoàn Pafilia là công ty mẹ chính thức của chúng tôi, các công ty con cũng như công ty liên kết đều được xác nhận trong Bộ luật Công ty (Điều 113).

Tuyên bố này nên được đọc cùng với Chính sách Dữ liệu của chúng tô.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào về quyền lợi pháp lý liên quan đến chính sách hiện tại hoặc cần liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi email theo địa chỉ [email protected]

Những dữ liệu chúng tôi thu thập

Tùy thuộc vào vị trí ứng tuyển, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp Đơn xin việc – CV và những dữ liệu cá nhân không công khai khác thích hợp cho mục đích kiểm tra hồ sơ ứng tuyển của bạn. Dữ liệu Cá nhân là thông tin nhằm xác định danh tính cho một người cụ thể.

Thông tin này có thể không bao gồm đầy đủ những điều sau:

 • Tên
 • Địa chỉ cư trú
 • Địa chỉ email
 • Số liên lạc
 • Kinh nghiệm nghề nghiệp
 • Những thông tin cá nhân khác có liên quan đến bộ đơn của bạn

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân không công khai đã thu thập để hỗ trợ đơn ứng tuyển của bạn cho Tập đoàn Pafilia và để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

 • Thông tin do bạn cung cấp

Để ứng tuyển vào một vị trí tại Tập đoàn Pafilia, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Đơn xin việc CV hoặc Sơ yếu lý lịch và trả lời các câu hỏi phỏng vấn qua video.

Trong quá trình nộp đơn, bạn có thể cập nhật thêm thông tin tại trang web công việc của chúng tôi qua email, điện thoại hoặc cách khác và cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân theo yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thêm thông tin để hỗ trợ quá trình tuyển dụng và trong trường hợp bạn được mời vào làm việc.

Trong trường hợp bên thứ ba giới thiệu công việc, bạn có trách nhiệm phải được sự đồng ý của bên đó để chia sẻ thông tin cá nhân của họ với chúng tôi và để chúng tôi sử dụng thông tin đó theo Chính sách Quyền riêng tư cho công việc này.

 • Những nguồn khác

Chúng tôi thu thập hồ sơ cá nhân thông qua các nguồn khác như từ công ty trước đó, người giới thiệu hoặc công ty tuyển dụng.

Trong quá trình xác minh thông tin mà bạn đã cung cấp, chúng tôi cũng có thể lấy thông tin của các bên thứ ba khác.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân không công khai

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trong đơn đăng ký và như một phần của quá trình tuyển dụng sẽ chỉ được lưu giữ và xử lý cho mục đích của quá trình tuyển chọn của Tập đoàn Pafilia và liên quan đến bất kỳ việc làm hoặc vị trí nào tiếp theo, trừ khi có chỉ định khác. Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được giữ lại trong khoảng thời gian 12 tháng và sau đó sẽ bị hủy.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân không công khai đã thu thập cho các mục đích được mô tả dưới đây:

 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ đơn ứng tuyển nào bạn nộp vào Tập đoàn Pafilia.
 • Do bạn đã yêu cầu chúng tôi thông báo về các cơ hội khác tại Tập đoàn Pafilia, trong thời gian không quá 12 tháng
 • Để trả lời các thắc mắc và yêu cầu của bạn
 • Để liên lạc với bạn
 • Để cung cấp thông tin cập nhật cho đơn đã nộp
 • Để thúc đẩy và giám sát các cơ hội bình đẳng tại Tập đoàn Pafilia (ở các quốc gia nơi điều này là bắt buộc và tuân thủ luật pháp địa phương; điều này có thể bao gồm việc xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm như tôn giáo, tín ngưỡng và nguồn gốc dân tộc)
 • Thực hiện việc kiểm tra đánh giá của nhân viên (nếu được yêu cầu); điều này có thể liên quan đến việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm bao gồm thông tin thu được từ quá trình kiểm tra lý lịch tư pháp về các hành vi phạm tội, các tội danh bị cáo buộc và thông tin liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng nào đối với các hành vi phạm tội được thực hiện hoặc bị cáo buộc
 • Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba),
 • Để bảo vệ quyền lợi, tài sản và sự an toàn của Tập đoàn Pafilia, nhân viên, khách hàng, đối tác và những người khác,
 • Để hỗ trợ trong bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc điều tra nào liên quan đến đơn ứng tuyển của bạn,
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, quy định và chuyên môn của chúng tôi,
 • Mặt khác cho hoạt động kinh doanh hợp pháp của chúng tôi

Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân và đơn ứng tuyển của mình, bạn:

 • Tuyên bố rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các quy định được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư về Công việc này;
 • Tuyên bố rằng thông tin cung cấp trong đơn ứng tuyển là đầy đủ và đúng nhất về bản thân ứng viên, đồng thời nên lưu ý rằng việc cố tình bỏ sót và trình bày không chính xác có thể dẫn đến việc đơn ứng tuyển của bạn bị từ chối hoặc bị sa thải;
 • Sự đồng ý với việc xử lý thông tin có trong Sơ yếu lý lịch hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn có thể cung cấp riêng qua email, điện thoại, fax hoặc bằng cách khác; và
 • Uỷ quyền cho Tập đoàn Pafilia xác minh hoặc thay mặt xác minh tất cả các tuyên bố có trong Sơ yếu lý lịch của bạn và thực hiện bất kỳ kiểm tra tham chiếu cần thiết nào.

Dữ liệu ứng viên không trúng tuyển sẽ được lưu giữ trong hệ thống tuyển dụng khoảng thời gian 6 tháng trước khi bị xóa để chúng tôi có thể truy cập và sử dụng lại dữ liệu cho các vị trí khác trong tương lai và chúng tôi có thể phản hồi các yêu cầu báo cáo theo luật định.

 

Disclosure of non-public personal information

Xin lưu ý rằng Tập đoàn Pafilia có thể sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba để lưu giữ thông tin của ứng viên. Công ty bên thứ ba tuân thủ chính sách bảo mật của Tập đoàn Pafilia, do đó sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai khác ngoài Tập đoàn Pafilia.

 

Quyền lợi của bạn

Là chủ thể dữ liệu, bạn có một số quyền nhất định theo GDPR, như sau:

 • Có được quyền truy cập vào Dữ liệu Công việc Ứng viên của bạn;
 • Xác minh tính chính xác của Dữ liệu Công việc Ứng viên của bạn;
 • Theo yêu cầu, hãy sửa đổi hoặc xóa Dữ liệu Công việc Ứng viên của bạn khi không đầy đủ, không chính xác hoặc lỗi thời;
 • Quyền được lãng quên dữ liệu trong một số trường hợp nhất định;
 • Trong một số trường hợp nhất định, có hạn chế việc xử lý Dữ liệu Công việc Ứng viên của bạn;
 • Nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát;
 • Rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý Dữ liệu Công việc Ứng viên

 

Các thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi

Chính sách Quyền riêng tư về Công việc này được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Tập đoàn Pafilia có quyền sửa đổi hoặc cập nhật nội dung của Chính sách Quyền riêng tư Công việc này theo thời gian.

Những sửa đổi hoặc cập nhật như vậy sẽ xuất hiện trên trang này và có thể được thông báo cho bạn qua email tuy nhiên bạn phải truy cập trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

 

Hiệu năng không lỗi

Tập đoàn Pafilia không đảm bảo về hiệu năng không lỗi theo Chính sách Quyền riêng tư Công việc này. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư Công việc và sẽ thực hiện các hành động khắc phục ngay lập tức khi xuất hiện các việc vi phạm Chính sách. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại bất khả kháng, do hậu quả hoặc trừng phạt nào liên quan đến việc vi phạm Chính sách Quyền riêng tư Công việc này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].