Limassol

Bộ lọc
Bộ lọc
Khu vực
Phòng ngủ
Ngân sách trong khoảng
Tìm theo dự án
Từ €350.000 + VAT

Căn hộ Amathos Residences

56-149 m²
1-3 Phòng ngủ
Limassol
Amathos Residences
Xem dự án
Từ €525.000 + VAT

Park Residences

89-110 m²
2-3 Phòng ngủ
Limassol
Xem dự án
Từ €525.000 + VAT

Park Residences

89-110 m²
2-3 Phòng ngủ
Limassol
Xem dự án
Từ €1.065.000 + VAT

Căn hộ Penthouse Vida

120-191 m²
3-2 Phòng ngủ
Limassol
Vida Suites
Xem dự án
Từ €545.000 + VAT

Căn hộ Vida

125-131 m²
2 Phòng ngủ
Limassol
Vida Suites
Xem dự án
Từ €475.000 + VAT

Căn hộ Vetro Suites

150-193 m²
2-3 Phòng ngủ
Limassol
Vetro Suites
Xem dự án
Từ €1.680.000 + VAT

Căn hộ Penthouse Aria Residences

218-293 m²
3-4 Phòng ngủ
Limassol
Aria Residences
Xem dự án
Interested? Make an enquiry.

For more information or to request that a member of our sales team contact you, please fill out the form.

    Thông tin mà bạn đã cung cấp sẽ chỉ được sử dụng riêng cho việc trao đổi và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.