Nhà phố

Bộ lọc
Bộ lọc
Khu vực
Phòng ngủ
Ngân sách trong khoảng
Tìm theo dự án
Từ €365.000 + VAT

Nhà phố Domus

103-122 m²
2 Phòng ngủ
Pafos
Domus
Xem dự án
Từ €350.000 + VAT

Nhà phố The Grove

89-147 m²
2-3 Phòng ngủ
Pafos
The Grove
Xem dự án
Từ €560.000 + VAT

Nhà phố Aria Residences

105 m²
2 Phòng ngủ
Limassol
Aria Residences
Xem dự án
Từ €565.000 + VAT

Nhà phố Vista

121-124 m²
2 Phòng ngủ
Limassol
Vista
Xem dự án
Interested? Make an enquiry.

For more information or to request that a member of our sales team contact you, please fill out the form.

    Thông tin mà bạn đã cung cấp sẽ chỉ được sử dụng riêng cho việc trao đổi và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.