Pafos

Bộ lọc
Bộ lọc
Phòng ngủ
Ngân sách trong khoảng
Tìm theo dự án
Từ €280.000 + VAT

Căn hộ Domus

82-220 m²
1-4 Phòng ngủ
Pafos
Domus
Xem dự án
Từ €345.000 + VAT

Căn hộ Elysia Park

72-156 m²
1-3 Phòng ngủ
Pafos
Elysia Park
Xem dự án
Từ €345.000 + VAT

Căn hộ Penthouse Elysia Park

72-156 m²
1-3 Phòng ngủ
Pafos
Elysia Park
Xem dự án
Từ €1.320.000 + VAT

Căn hộ Penthouse Amaya Residences

131-140 m²
3 Phòng ngủ
Pafos
Amaya Residences
Xem dự án
Từ €355.000 + VAT

Căn hộ Amaya Residences

54-131 m²
1-3 Phòng ngủ
Pafos
Amaya Residences
Xem dự án
Interested? Make an enquiry.

For more information or to request that a member of our sales team contact you, please fill out the form.

    Thông tin mà bạn đã cung cấp sẽ chỉ được sử dụng riêng cho việc trao đổi và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.